Quaderns de comunicació

Quadern Comunicació Oral i escrita 2 CV

MATERIAL ALUMNADO
Este material es válido para: Comunidad Valenciana

Quaderns que potencien les habilitats comunicatives tant des del punt vista oral com escrit. Es persegueix que els alumnes sàpien desenvolupar-se en situacions comunicatives de caràcter quotidià.

Edelvives Comunitat Valenciana
Quaderns de comunicació
2.º Primaria / Primaria
Lengua propia de CC. AA.
ISBN/EAN: 9788414007877
Código de artículo: 118007